പാൽ കുടിച്ചാലുണ്ടാവുന്ന മാരക രോഗങ്ങൾ | Is milk good for health

 

പാൽ കുടിച്ചാലുണ്ടാവുന്ന മാരക രോഗങ്ങൾ. സ്ഥിരമായി പാൽ കുടിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മുന്നറീപ്പ്POSTED BY : JAHFAR HIMAMI

പാൽ കുടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ദൈനംദിനം മലയാളികൾ പാൽ കുടിക്കുന്ന വരും അതിൽ ധാരാളം ആരോഗ്യം ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പാലുകളിൽ ധാരാളം ഹോർമോണുകളും ശരീരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പലതും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

 എന്തുകൊണ്ടാണ് പാൽ കുടിക്കുന്നവർക്ക് മാരകരോഗങ്ങൾ വരുമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഡോക്ടർ ഈ വീഡിയോയിൽ തെളിവ് സഹിതം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള അവസാനമ മുന്നറിയിപ്പും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ട പാൽ ഏത്  തരത്തിലുള്ള പാലാണ് എത്രയധികം വിഷാംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ഡോക്ടർ തെളിവ് സഹിതം ഈ വീഡിയോയിൽ വിവരിക്കുന്നു ക്ഷമയോടെ മുഴുവനും കേൾക്കുക മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടി ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക
വീഡിയോ കാണാൻ ഇവിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക >> WATCH VIDEO .


Post a Comment

Previous Post Next Post
close
Join WhatsApp Group